Пътно строителство АД

Начало

Добре дошли на сайта на Пътно строителство АД

Предмет на дейност на "Пътно строителство” АД - Добрич е: строителство; ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения; градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на  всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна и друга техника; превоз на пътници и товари; всяка друга дейност, незабранена от закона.