Реализирани обекти | Пътно строителство АД

Начало

Рехабилитация и благоустрояване на улици в гр. Балчик

Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков”, „Иван Вазов”, „Г. Бенковски”, „Хр. Ботев” и “Дунав”; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков” и „Г. Бенковски”, и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски” – гр. Балчик

Година на реализация на обекта: 2012

Стойност: 3 103 188,58 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15