Оборудване | Пътно строителство АД

Начало

Други специализирани машини

Други специализирани машини, с които Пътно строителство АД разполага:

 • Трошачки: 8
 • Бетонов център: 2
 • Мелница топкова за производство на активирано каменна брашно: 1
 • Инсталация за производство на битумна емулсия: 1
 • Машина за запълване на пукнатини и фуги: 1
 • Машини за полагане на пътна маркировка: 4
 • Разстилач на фракции: 1
 • Компресори: 22
 • Машина за обдухване: 1
 • Ел. агрегат: 21
 • Автокран: 3
 • Храсторез: 21
 • Косачка ротационна: 10
 • Дърворезачка: 5
 • Фреза за дънери: 1
 • Приспособление за дробене на храсти: 1
 • Геодезическо оборудване: 18
 • Лаборатория - напълно оборудвана за земни, пътни, асфалтови и бетонови работи и изделия: 1