Машини за зимно поддържане и снегопочистване | Пътно строителство АД

Начало

Машини за зимно поддържане и снегопочистване

Пътно строителство АД разполага със следните машини за зимно поддържане и снегопочистване:

  • Строителни машини оборудвани с гребла: 51
  • Автомобили оборудвани с гребла: 23
  • Верижни машини оборудвани с гребла: 5
  • Автомобили оборудвани с гребла и устройства за разпръскване на твърди инертни или химически материали: 17
  • Автомобили оборудвани с устройства за разпръскване на твърди инертни или химически материали: 16
  • Автомобили оборудвани с устройства за разпръскване на течни химически разтвори: 5
  • Роторни снегорини: 17