Машини за асфалтови работи | Пътно строителство АД

Начало

Машини за асфалтови работи

Пътно строителство АД разполага със следните машини за асфалтови работи:

  • Валяк бандажен: 33
  • Валяк гумен: 6
  • Валяк комбиниран /гумено-бандажен/: 6
  • Валяк ръчен: 2
  • Фугорезачка: 4
  • Асфалтосмесители: 5
  • Асфалторазстилач: 11
  • Гудронатор: 4