Благоустрояване на населени места в общ Тервел | Пътно строителство АД

Начало

Благоустрояване на населени места в общ Тервел

Благоустрояване на населени места в общ Тервел - ОП1 "Асфалтови настилки, тротоари и улично осветление"

Година на реализация на обекта: 2012

Стойност: 2 642 257,30 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15