Проект "Транзитни Пътища V" - Лот 20 | Пътно строителство АД

Начало

Проект "Транзитни Пътища V" - Лот 20

Проект "Транзитни Пътища V" - Лот 20-Рехабилитация на Участъци от Път ІІ-71 "Силистра - Добрич, Участък 2 от км 32+342.70 до км 86+579.69, Подучастък от км.77+314.68 до км.86+579.69

Година на реализация на обекта: 2010-2011

Стойност: 7 386 203 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15