Трансграничен регион Генерал Тошево – Негру Вода – непозната туристическа дестинация | Пътно строителство АД

Начало

Трансграничен регион Генерал Тошево – Негру Вода – непозната туристическа дестинация

Трансграничен регион Генерал Тошево – Негру Вода – непозната туристическа дестинация „ № 2-3.1-9, MIS ETС 628 , дог.№ 52142/04.08.2010 г. по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Година на реализация на обекта: 2011

Стойност: 1 258 827 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15