Строителство-Рехабилитация на общински път RSE 1171 | Пътно строителство АД

Начало

Строителство-Рехабилитация на общински път RSE 1171

Строителство-Рехабилитация на общински път RSE 1171 Сливо поле-Ряхово-Пристанище Ряхово от км.0+000 до км.6+711

Година на реализация на обекта: 2011

Стойност: 2 823 159 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15