BG161PO001/2.1-01/2007/001-01 Лот 6 Рехабилитация на път II-29 ( Е-70 ) | Пътно строителство АД

Начало

BG161PO001/2.1-01/2007/001-01 Лот 6 Рехабилитация на път II-29 ( Е-70 )

BG161PO001/2.1-01/2007/001-01 Лот 6 Рехабилитация на път II-29 ( Е-70 ) Добрич - Ген.Тошево- Кардам - Границата с Р. Румъния Участък: Път II-29 от км 52+345 до км 68+184.32

Година на реализация на обекта: 2010

Стойност: 5 084 451 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15