Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на Община Сливо поле, област Русе | Пътно строителство АД

Начало

Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на Община Сливо поле, област Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE1172 /ІІІ-2102,Борисово-Черешово/-Стамболово-Кошарна-Юделник /RSE1130/ и път RSE1130 /І-2/ Русе-Николово-граница общ.(Русе-Сливо поле)-Юделник-Борисово /ІІІ-2102/ по Програма за развитие на селските район за периода 2007-2013г.

Година на реализация: 2015

Стойност: 3 499 720,24 лв


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15