Рехабилитация на участъци от пътната мрежа в община Тервел | Пътно строителство АД

Начало

Рехабилитация на участъци от пътната мрежа в община Тервел

"Рехабилитация на участъци от пътната и водопровдната мрежа в Община Тервел", с две обособени позиции; Проекта е осъществен по Програма за развитие на селките райони 2007-2013г." ОП 1: "Рехабилитация на участъци от пътната мрежа в община Тервел", включваща следните обекти:

1. Рехабилитация на път DOB2191 /ІІІ-7102 Мали извор-Божан/-Поп Груево от км.0+000 до км.2+305; 2. Рехабилитация на път DOB3194 /ІІІ-207/Тервел-Полк.Савово-/DOB1196/ от км.4+640 до км.5+630; 3. Рехабилитация на път DOB3195/Полк.Савово-Бонево от км.0+450 до км.2+490; 4. Рехабилитация на път  DOB1196 /ІІІ-207/ Жегларци-Кочмар/-Войниково-Нова Камена-Градница от км.15+100 до км.20+360;

Година на реализация: 2015

Стойност: 4 092 476,38 лв


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15