Реконструкция на улици и площади в населени места в община Генерал Тошево | Пътно строителство АД

Начало

Реконструкция на улици и площади в населени места в община Генерал Тошево

Извършване на строително-монтажни работи по Проект: "Рехабилитация / модернизация на пътища в Негру Вода и Генерал Тошево" по Програма Трансгранично сътрудничество Сътрудничество Румъния - България 2007-2013г., включващо:

1.Рехабилитация на път DOB1122 от км.18+800 до км.20+040, с.Градини. 2. Рехабилитация на път DOB1122 от км.20+160 до км.22+160, с.Сноп.

Година на реализация: 2015

Стойност: 1 222 673,92 лв


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15