Рехабилитация на асфалтова настилка на ул. "Дочо Михайлов", гр. Тервел | Пътно строителство АД

Начало

Рехабилитация на асфалтова настилка на ул. "Дочо Михайлов", гр. Тервел

"Рехабилитация на градската среда в населени места в община Тервел": Етап ІV: "Рехабилитация на асфалтова настилка на ул."Дочо Михайлов", гр.Тервел от О.К.29 до О.К.78"

Година на реализация: 2015

Стойност: 53 871,34 лв


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15