Реконструкция и обновяване на храм "Св.Св.Апостоли Петър и Павел" | Пътно строителство АД

Начало

Реконструкция и обновяване на храм "Св.Св.Апостоли Петър и Павел"

Инвестиционен проект: "Реконструкция и обновяване на храм "Св.Св. Апостоли Петър и Павел"", с.Асеновци, община Летница, област Плевен

Финансиран от РА "Държавен Фонд Земеделие" по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Година на реализация: 2015

Стойност: 251 540,39 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15