Ремонт на православен храм "Св. Николай" | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на православен храм "Св. Николай"

Инвестиционен проект: " Ремонт на православен  храм "Св.Николай" и подобряване на прилежащо пространство", с.Крива Бара, община Брусарци, област Монтана

Финансиран от РА "Държавен Фонд Земеделие" по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Година на реализация: 2015

Стойност: 346 985,64 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15