Ремонт на православен храм "Св.Параскева" | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на православен храм "Св.Параскева"

Инвестиционен  проект: "Ремонт на православен храм "Св.Параскева" и подобряване на прилежащо пространство", гр.Брусарци, община Брусарци, област Монтана

Финансиран от РА "Държавен Фонд Земеделие" по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013г.

Година на реализация: 2015

Стойност: 343 286,50 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15