Ремонт на православен храм "Св.Петка" | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на православен храм "Св.Петка"

Инвестиционен проект: "Ремонт на православен храм "Св.Петка" и подобряване на прилежащо пространство", с.Якимово, община Якимово, област Монтана,

Финансиран от РА "Държавен Фонд Земеделие" по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Година на реализация: 2014

Стойност: 326 191,57 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15