Ремонт на православен храм "Св.Параскева" | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на православен храм "Св.Параскева"

Инвестиционен проект: "Ремонт на православен храм "Св.Параскева" и подобряване на прилежащо пространство" , с.Медковец, община Медковец, област Монтана

Финансиран от РА "Държавен Фонд Земеделие" по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Година на реализация: 2014

Стойност: 347 099,93 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15