Ремонт на православен храм "Св.Георги Победоносец" | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на православен храм "Св.Георги Победоносец"

Инвестиционен проект: "Ремонт на православен храм "Св.Георги Победоносец" и подобряване на прилежащо пространство", с. Василовци, община Брусарци, област Монтана

Финансиран от РА "Държавен Фонд Земеделие" по мярка 322 " Обновяване и развитие на населените места" на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Година на реализация: 2014

Стойност: 347 691,00 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15