Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на гр.Ябланица | Пътно строителство АД

Начало

Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на гр.Ябланица

Инженеринг - работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на Пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на гр.Ябланица, община Ябланица, област Ловеч

Изпълнен по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", Приоритетна ос 1 - Процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води"

Година на реализация: 2012-2014

Стойност: 8 388 465,58лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15