Реновиране на пътни отсечки в град Добрич | Пътно строителство АД

Начало

Реновиране на пътни отсечки в град Добрич

Реновиране на пътни отсечки на територията на Община град Добрич, включващ 3 подобекта:

1. Бул. "25-септември" в участъка от ул. "Димитър Калъчлията" до бивш МЗ "Калиакра" 2. Ул."Поп Богомил", преминаваща през Промишлена зона "Север". 3.Ул." Калиакра" в участък от ул."Тодор Кантарджиев"  до Републикански път ІІ-97.

Изпълнени по Проект: "Устойчивост, мобилност,достъпност в трансграничен регион Констанца-Добрич - транспортна инфраструктура", на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.

Година на реализация: 2013

Стойност: 8 267 885,06 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15