Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с.Пчеларово, община Генерал Тошево | Пътно строителство АД

Начало

Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с.Пчеларово, община Генерал Тошево

Изпълнение на СМР по проекти на община Генерал Тошево за реконструкция на улична мрежа и тротоари в село Пчеларово, рехабилитация на общински път Пчеларово-Житен-Красен и ремонт на читалище в с.Росица:

ОП 1: "Реконструкция на улична и тротоари в с.Пчеларово", финансирана по Програма за развитие на селските райони

Година на реализация: 2014

Стойност: 1 186 101,38 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15