Строителни работи по ремонт на улици и пътища в град Добрич | Пътно строителство АД

Начало

Строителни работи по ремонт на улици и пътища в град Добрич

Обособена позиция 1 (ОП1): "Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич"

Стойност: 699 947,89 лв.

Обособена позиция 2 (ОП2) : "Изграждане и основен ремонт на общински пътища"

Стойност: 57 932,03 лв.

Обособена позиция (ОП3) : "Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки"

Стойност: 39 998,40 лв.

Година на реализация: 2015


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15