Благоустрояване на междублокови пространства в град Добрич | Пътно строителство АД

Начало

Благоустрояване на междублокови пространства в град Добрич

Обособена  позиция ОП 2: "Благоустрояване на междублокови пространства между ул."Силистра" , ул."Свещенник Павел Атанасов" и ул."Хан Тервел".
 Финасирано по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Схема "Зелена и достъпна градска среда"

Година на реализация: 2015

Стойност: 199 914,91 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15