Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции

Обособена позиция 1: "Ремонт на път DOB3030/DOB1122 Пчеларово-Житен/с.Зограф от км.0+000 до км.0+300"; "Ремонт на път DOB1122/ІІ-29 Добрич-Генерал Тошево/ граница общ./Добрич-Генерал Тошево/ ІІІ-29043 Царевец-Пчеларово от км.6+000 до км.8+800 и "Изкърпване на улица с.Градини, отклонение от път DOB1122 Пчеларово-Житен, участък от ОК22 до ОК37"

Стойност: 148 674,13 лв.

Обособена позиця 2: "Ремонт на път DOB1047/ІІІ-296 Василево-Балканци-граница общ./Ген.Тошево-Балчик/ от км.0+000 до 4+300 и "Ремонт на път DOB1048/ІІІ-296 Василево-Каварна/с.Средина от км.0+000 до км.4+700"

Стойност:84 988,39лв.

Година на реализация: 2015


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15