Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции

Обособена позиция 3: "Ремонт на път DOB3043/ІІІ-2904 Спасово-Бежаново /с.Александър Стамболийски от км.0+000 до км.2+400 и Рехабилитация на улица с.Бежаново, отклонениуе от път ІІІ-2943 Спасов-Дуранкулак, участък от ОК24 до ОК23 и ОК57"

Стойност: 89 997,47 лв.

Обособена позиция 4: "Ремонт на път DOB3041/ ІІІ-2904 Кардам-Спасово/с.Рогозина от км.0+000 до км.1+100 и ОР трошенокаменна настилка по ул."Шипка",ул."Антимовски хан",ул."Албена" и ул."Бузлуджа"с.Кардам

Стойност: 40 489,86 лв.

Обособена позиция 5:"Ремонт на път DOB3033 /ІІ-29 Добрич/с.Пленимир от км.0+000 до км.5+400 и ОРтрошенокаменна настилка по ул.11,с.Люляково

Стойност: 24 426,50 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15