Ремонт на общинска пътна мрежа и на улична мрежа в община Крушари през 2015г. | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на общинска пътна мрежа и на улична мрежа в община Крушари през 2015г.

ОП1:"Ремонт на част от общински път DOB1108/ІІІ-293Паскалево-Свобода/Росеново-Божурово-гр.общ./Добричка/Крушари/-Лозенец-DOB2176 откм.12+100 до км.13+400"

Стойност: 126 926,30 лв.

ОП2: "Ремонт на част от общински път DOB3174/ІІІ-2932 Добрин-Благовец "

Стойност: 23 241,36 лв.

ОП3: "Основен ремонт на улици с.Крушари"

Стойност: 104 504,57лв.

Година на реализация: 2015


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15