Ремонт на пътната настилка на ул."9-ти септември",ул."Христо Смирненски" и ул."Хан Телериг",с.Крушари,община Крушари | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на пътната настилка на ул."9-ти септември",ул."Христо Смирненски" и ул."Хан Телериг",с.Крушари,община Крушари

Проекта е финансиран по Мярка 4.1."Прилагане на стратегии за местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Година на реализация: 2015

Стойност: 108 993,11 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15