Рехабилитация на 13броя улици в населени места в Община Тервел | Пътно строителство АД

Начало

Рехабилитация на 13броя улици в населени места в Община Тервел

Проекта е изпълнен по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. и включва следните обекти:

1."Рехабилитация на ул."Гео Милев";2."Рехабилитация на ул."Хаджи Димитър";3. "Рехабилитация на ул."Вардар";4.Рехабилатация на ул."Стара планина"; 5."Рехабилитация на ул."Вит";6."Рехабилитация на ул."Лом";7."Рехабилитация на ул."Г.С.Раковски" в гр. Тервел

8."Рехабилитация на ул.3-та в с.Жегларци, община Тервел";

9."Рехабилитация на ул.15-та в с.Зърнево, община Тервел";

10."Рехабилтация на ул.1-ва в с.Нова Камена, община Тервел";

11."Рехабилитация на ул.7-ма в с.Нова Камена, община Тервел".

12."Рехабилтация на улица от ОТ79 до ОТ66 в с.Коларци,община Тервел";

13."Рехабилитация на улица от ОТ82 до ОТ67 в с.Коларци, община Тервел".

Година на реализация: 2014

Стойност: 2 228 760,00 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15