Строителни работи за обновявване на Централна Градска част - гр. Тервел | Пътно строителство АД

Начало

Строителни работи за обновявване на Централна Градска част - гр. Тервел

Проекта е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. и включва следните подобекти:

1.Възстановяване на лятна сцена в гр.Тервел.

2. Основен ремонт на улична настилка в кв.69 на гр. Тервел.

3.Основен ремонт на тротоар в кв.69 на гр.Тервел.

4. Основен ремонт на улични бордюри в кв.69 на гр.Тервел.

Година на реализация: 2015

Стойност: 180 785,40 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15