Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка по обособени позиции | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка по обособени позиции

ОП10:"Асфалтиране на ул.№5,с.Подслон, Община Добричка";ОП30:"Асфалтиране на ул.№3,с.Ген.Колево,община Добричка";

ОП31:"Асфалтиране на ул.№19,с.Добина,община Добричка";ОП33:"Асфалтиране улици 1,2 и 3, с.Милодиновци,община Добричка";

ОП34:"Асфалтиране на улици 4и5,с.Орлова могила,община Добричка";ОП37:"Асфалтиране улица 1,с.Приморци,община Добричка";

ОП40:"Асфалтиране улици с.Тянево,община Добричка";ОП41:"Асфалтиране улица 9,с.П.Гешаново,община Добричка";

ОП42:"Асфалтиране ул.1,6 с.Богдан, община Добричка;

Година на реализация: 2015

Стойност: 114 569,00 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15