Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка по обособени позиции: | Пътно строителство АД

Начало

Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка по обособени позиции:

ОП54:"Ограничители на скоростта с.Божурово"; ОП55:"Ограничители на скоростта с.Златия"; ОП56:"Ограничители на скоростта с.Карапелит"; ОП57: "Ограничители на скоростта с.Одърци"; ОП58:"Ограничители на скоростта с.Опанец"; ОП59:"Ограничители на скоростта с.П.Минково;

ОП60:"Ограничители на скоростта с.Росеново"; ОП61:Ограничители на скоростта с.Смолница"; ОП62:"Ограничители на скоростта с.Черна";

ОП63:"Ограничители на скоростта с.Методиево";ОП64:"Ограничители на скоростта с.Миладиновци";ОП65:"Ограничители на скоростта с.Победа" ОП66:"Ограничители на скоростта с.Стефаново"

Година на реализация: 2015

Стойност: 51 399,83 лв.

 


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15