Сертификати | Пътно строителство АД

Начало

Сертификати

"Пътно строителство” АД - Добрич притежава сертификати за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, системи за управление на околната среда EN ISO 14001:2015, управление на условията на труд BS OHSAS 18001:2007, система за управление на пътната безопасност  ISO 39001:2012.

Разполага с напълно оборудвана лаборатория за земни пътни, асфалтови и бетонови работи, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 със сертификат №84-ЛИ, валидна до 29.12.2020г.