"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД -гр.ДОБРИЧ приключи изпълнението на дейностите по Проект BG051PO001-2.3.02 "Безопасен труд" | Пътно строителство АД

Начало

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД -гр.ДОБРИЧ приключи изпълнението на дейностите по Проект BG051PO001-2.3.02 "Безопасен труд" 29.08.2013 9:30

 

Информация по приключване на  проект BG051 PO001-2.3.02 "Безопасен труд".