ОБЯВА | Пътно строителство АД

Начало

ОБЯВА 27.09.2017 12:25

На основание чл.95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда „Пътно строителство” АД обявява консултации по изготвено задание за разработване на доклад по ОВОС.

 Всички заинтересовани физически и юридически лица от инвестиционно предложение „Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик с площ 123,6 дка в землищата на село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич“ могат да изразят своите мнения, становища и препоръки в „Пътно строителство” АД  с адрес: гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов” № 9 в срок до 16.10.2017 г.

Заданието е достъпно на интернет страницата на дружеството.

За допълнителна информация - тел. 058/ 601 441.

 

 Задание ОВОС Тервел Бонево

Справка писма консултации Тервел Бонево