Пресконференция по Проект BG16RFOP002-3.002-0020 | Пътно строителство АД

Начало

Пресконференция по Проект BG16RFOP002-3.002-0020 22.02.2018 10:59

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   

 За провеждане на встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0020 Повишаване на енергийната ефективност в "Пътно строителство" АД, гр. Добрич”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Повече информация може да видите тук