Уведомление | Пътно строителство АД

Начало

Уведомление 30.01.2020 15:53

Уведомление 

на "Пътно строителство" АД за инвестиционно предложение:

"Извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци, генерирани от дейността на фирмата"

 

 Уведомление за инвестиционно предложение