4,2 млн.лева за ремонт на пътя Добрич - Генерал Тошево | Пътно строителство АД

Начало

4,2 млн.лева за ремонт на пътя Добрич - Генерал Тошево 27.07.2010 12:10

Пътят Добрич - Ген.Тошево ще бъде рехабилитиран през тази година по Оперативна програма „Регионално развитие", съобщават от добричкото Пътно управление. След провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка бе определен изпълнител на обекта. Това е фирма „Пътно строителство" АД, предложила цена от 4 млн. 237хил. 042 лева. Рехабилитацията е съфинансирана от Световната банка.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на съществуващата пътна настилка. Предвижда се в рамките на проекта да се подобри  отводняването с цел  удължаване експлоатационния живот на пътя. Общата дължина на трасето, което ще се ремонтира, е близо 16 км.

В участъка за рехабилитация съществува голямо съоръжение - мост, който преминава над ж.п. линията Добрич-Силистра, е записано в техническата документация на проекта. Най-вероятно става въпрос за надлез до село Генерал Колево. Предстои изграждане на нови стоманобетонни тротоарни блокове, монтаж на нови парапети и предпазни огради, полагане на нова хидроизолация и други дейности за подобряване състоянието на съоръжението. 

Средноденонощната годишна интензивност на моторни превозни средства в предвидения за рехабитация участък е близо 3 000 автомобила. В тази бройка влиза и трафикът от КПП-Кардам. 

За последен път рехабилитация на този участък е правена през 1984. 

По време на ремонта движението ще се осъществява с ограничение на скоростта в лентата, в която не се извършват строително-ремонтни работи. ОПУ-Добрич ще информира гражданите за старта на дейностите по ремонта и въведените ограничения на движението.

Източник: Дарик радио