Новини | Пътно строителство АД

Начало

Финална пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0020 28.02.2019 9:20

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на финална пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0020 „Повишаване на енергийната ефективност в "Пътно строителство" АД, гр. Добрич, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   Повече информация може да видите тук